Short Term Deposit


     आपल्या बँकेतील सर्व ठेवींना विमा संरक्षण असून DGCI या विमा कंपनीकडून ५,००,००० (पाच लाख) पर्यंतचा विमा मिळतो.

     सर्व प्रकारच्या ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना ०.५०% ज्यादा व्याजदर मिळते.