Interest Rate


अ. क्र. कालावधी व्याजदर
ठेवीचे व्याजदर
१५ दिवस ते १८० दिवस ७.००%
१८१ दिवस ते १ वर्ष ७.५०%
१ वर्ष १ दिवस ते १५ महिने ९.००%
१५ महिन्याच्या पुढे ८.५०%
८ वर्ष २ महिने २७ दिवस दामदुप्पट ठेव
७ वर्ष ९ महिने १३ दिवस दामदुप्पट ठेव (ज्येष्ठ नागरिक)
वरील सर्व ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना ०.५०% ज्यादा व्याजदर राहील....!
संस्था ठेव
१५ दिवस १५ महिने ८.७५%
१५ महिने १ दिवसापासून पुढे ९.२५%